Strona główna
 TEMATY WYKŁADÓW

Kontakt

 
 
Terapia dźwiękiem


Czym jest dźwięk...
Dźwięk jest wibracją, wibracja jest ruchem. Dźwięk to energia obecna nie tylko w nas i naszym świecie, lecz obejmująca również sfery księżyca, gwiazd i całego wszechświata. To co słyszymy, to jedynie niewielki ułamek szerokiego spektrum drgań. W skali kosmicznej jest to niewidzialna siła, która wywołuje zmiany na wielu poziomach – fizycznym, emocjonalnym i duchowym.
Od stuleci ludzie wykorzystywali dźwięki, a zwłaszcza muzykę w życiu codziennym i w leczeniu wielu dolegliwości, przywracając jedność ciała i umysłu.

Na co dzień towarzyszą nam przeróżne dźwięki. Niestety – nawet jeśli nie “słyszymy” pewnych częstotliwości, to mają one na nas ogromny wpływ, przyczyniając się często do wielu chorób, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Na zajęciach z Terapii dźwiękiem uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na nas ma otaczająca muzyka i wibracje w życiu codziennym, a także jak można wykorzystywać dźwięki w leczeniu wielu dolegliwości, przywracając jedność ciała i umysłu.

Misy i gongi
Techniki wykorzystujące krystaliczną budowę i właściwości mis dźwiękowych, o których będziemy mówić, pomogą uczestnikom nauczyć się jak wprowadzić komórki w stan naturalnej równowagi, likwidując przy tym wszelkie napięcia fizyczne i mentalne.
Fale akustyczne wnikają głęboko w ciało, przywracając komórkom stan naturalnej równowagi. Niemal wszyscy terapeuci uważają,
że masaż misami pomaga właściwie na wszystkie choroby, które są wynikiem zaburzeń przepływu energii w organizmie. Wystarczy więc udrożnić kanały, którymi płynie energia by być zdrowym i odzyskać pełnię szczęścia.

Lekiem na nieuleczalne choroby będzie fala dźwięku.
Nostradamus

Akademia IDAO wprowadzi słuchaczy w teorię niezbędną do zrozumienia wpływu dźwięku na organizm i umysł człowieka. Odpowiednio zaplanowane zajęcia pozwolą uczestnikom na osobiste doświadczenie leczniczego działania dźwięku.
W ramach nauki, zaplanowane są poniższe tematy:
- wprowadzenie do teorii dźwięku, wibracji i częstotliwości
- dźwięki osobiste
- o muzyce i jej oddziaływaniu na człowieka, rośliny, zwierzęta (cechy idealnej muzyki, Masaru Emoto itp.)
- zakres ludzkiego słuchu (w tym infra i ultra dźwięki oraz ich wpływ na zdrowie)
- wykorzystanie efektów terapeutycznych muzyki i jej ogólnych właściwości w starożytnych czasach
- Cymatyka
- przykładowe utwory różnych wykonawców wraz z omówieniem ich oddziaływania na człowieka i efektów terapeutycznych
- Hemi – Sync (wykład i praktyka)
- misy dźwiękowe (podstawowe informacje i zastosowanie w terapii)
- KURS MASAŻU MISAMI WG STAROŻYTNEGO PRZEKAZU NEPALSKIEGO

Na koniec całego cyklu nauki w Akademii zaplanowany jest koncert Mis i Gongów.

Wykłady i zajęcia prowadzi
Łukasz Mazurek