Strona główna
 KURSY PLANOWANE (na lata kolejne)

Kontakt

 
 
System energetyczny człowieka
 
  Powrót do KURSY PLANOWANE

Wschodnie oraz starożytne koncepcje i filozofie postrzegają rzeczywistość jako nieskończoną sieć wzajemnie przeplatających się pól, bądź strumieni energii. Wszystkie obszary tej sieci są ze sobą połączone i zależne od siebie. Wszystkie też podlegają ciągłej przemianie. Zrozumienie wzorców tych przemian umożliwia odkrycie zasady, która kryje się za określoną sytuacją. Dlatego też wiedza z zakresu systemu energetycznego jest niezbędna dla zrozumienia procesów zachodzących w życiu, stanów umysłu, ciała
i ducha oraz wzniesienia się na wyższy poziom życia jako istota witalna i promieniująca energią.

Naukę o systemie energetycznym opieramy o filozofię Wschodu, starożytną wiedzę z dawnych epok oraz współczesne badania weryfikujące dawne tradycje.
Omawiać będziemy zarówno energię wypełniającą całą przestrzeń życiową, jak i energię człowieka, która przenika wszystkie tkanki, komórki i narządy ustroju ludzkiego. Energia ta związana jest z życiem i zdrowiem człowieka od chwili jego poczęcia aż do śmierci.
O dobrym zdrowiu można mówić tylko wtedy, kiedy zasób energii jest wystarczający, a jej krążenie jest swobodne. W przypadku niedoboru energii, lub jej zablokowaniu i zastoju pojawiają się kłopoty i załamania stanu zdrowia, negatywne stany emocjonalne oraz brak możliwości rozwoju duchowego.
 

W trakcie nauki o "Systemie energetycznym człowieka" poruszać będziemy takie zagadnienia, jak:
- źródła energii
- pojęcie energii Chi według filozofii chińskiej (elementy MODUŁU SHIATSU)
- drogi energii Chi - kanały energetyczne oraz ważne punkty akupunkturowe (elementy MODUŁU SHIATSU)
- podstawowe techniki i sposoby odblokowywania i udrażniania kanałów energetycznych (elementy MODUŁU SHIATSU)
- ośrodki energetyczne (czakry) i ich funkcjonowanie
- zasady swobodnego przepływu energii
- wpływ energii środowiska, dźwięków, kolorów i emocji na stan organizmu
- zasady wymiany energii (zależności i połączenia z Naturą i innymi ludźmi)
- BHP energetyczne (sposoby ochrony energii i zwiększenie samoświadomości)
- starożytne metody zwiększania energii (w podstawowym zarysie)
- świadome funkcjonowanie w polu energetycznym
- pole morficzne (w/g Ruperta Sheldrake'a)

Świadomość zasad przepływu energii jest niezbędna każdemu człowiekowi. Dzięki zrozumieniu tego tematu możliwe stanie się: poprawienie zdrowia i samopoczucia, zwiększenie osobistej Mocy, mądre gospodarowanie własnymi zasobami energetycznymi
i ogólnie - większa samoświadomość.

Wykłady prowadzi: Izabela E. Paletko i Artur Zenowicz-Olpiński

©Akademia Wiedzy Alternatywnej IDAO
Created by
HARMONICA

Tel. 504 188 733, 796 871 888, 885 697 332
e-mail:
kontakt@wiedza-idao.pl