Strona główna
 REKRUTACJA, OPŁATY

Kontakt

 
 
Słuchaczami i uczestnikami wykładów Akademii Wiedzy Alternatywnej IDAO mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia.
Nauka w Akademii trwa 3 miesiące i odbywa się w trybie zaocznym - w weekendy (sobota, niedziela), około dwa razy w miesiącu (zgodnie z harmonogramem umieszczonym  na stronach Akademii).

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia 3-miesięcznego cyklu wykładów, prowadzonych przez Akademię Wiedzy Alternatywnej IDAO, z wyszczególnieniem godzin przeznaczonych na naukę.

Dla osób zainteresowanych - po zakończeniu 3-miesięcznej nauki w Akademii, dostępne będą Kursy Uzupełniające (II stopnia),
na których można będzie pogłębić wiedzę i umiejętności w danej tematyce (są to dodatkowe kursy, które odbywają się
PO ZAKOŃCZENIU nauki podstawowej).
Uczestnicy kursów II stopnia uzyskają dyplom ukończenia kursu II stopnia w danej dziedzinie.Ogólne warunki rekrutacji
Przyjęcia na wykłady Akademii odbywają się poprzez wstępne zgłoszenie: mailowe, bądź telefoniczne (Kontakt).
W odpowiedzi na zgłoszenie wysłana zostanie informacja o wolnych miejscach i pozostałe niezbędne informacje techniczne.

Rekrutacja dobiegnie końca po:
- wniesieniu opłaty wstępnej (wpisowe): 150 zł (Konto)
- wypełnieniu, podpisaniu i dostarczeniu dokumentów:
   a) formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej)
 
 b) popisany regulamin Akademii Wiedzy Alternatywnej IDAO, wraz z
oświadczeniem o stanie zdrowia (do pobrania poniżej).

Dokumenty mogą być dostarczone:
- mailowo (skan), na adres: kontakt@wiedza-idao.pl
- pocztą, na adres: HARMONICA, ul. Przebindowskiego 9/7, 31-752 Kraków
- osobiście przed pierwszymi zajęciami

Przy rezerwacji miejsca wymagane jest uiszczenie opłaty wstępnej (wpisowej) w wysokości 150 zł.
Pozostała kwota może być wniesiona gotówką (najpóźniej przed pierwszymi zajęciami), ewentualnie przelewem (najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć).
Rezerwacja miejsc możliwa jest nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem nauki.Rozpoczęcia wykładów
CYKL I/2014
29 marca 2014 - 15 czerwca 2014
Opłaty

Wpisowe:
Uczestnictwo w wykładach jest możliwe po zarezerwowaniu miejsca i opłaceniu wpisowego 150 zł.

Opłata wstępna (wpisowe) na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem danego wykładu staje się bezzwrotna.

Pozostałe opłaty można dokonywać gotówką przed zajęciami.
WAŻNE! Wpłata wpisowego, bądź pełnej opłaty, jest równoznaczna z akceptacją REGULAMINU AKADEMII (szczegóły)


Opłaty za 3-miesięczny cykl nauki w Akademii:
Opłata za cały cykl z góry - 700 zł
Opłata za cykl w II ratach - 450 zł/I rata, 350 zł/II rata (II rata płatna do końca 3 tygodnia wykładów)

W opłacie zawarte są koszty: wykładów, praktyki, materiałów szkoleniowych (skryptów), niezbędnego sprzętu, wynajęcia sali, organizacji, ziołowych herbat i przekąsek.


Opłaty za KURSY UZUPEŁNIAJĄCE (II stopnia):
Dietetyka Chińska z elementami Medycyny Chińskiej (Kurs II stopnia). Leczenie Poprzez Jedzenie, elementy Diagnostyki
Opłata: grupa do 6 osób 300 zł/os; grupa powyżej 6 osób - 260 zł/os

Shiatsu - japońska metoda uzdrawiania dotykiem (Kurs II stopnia)

Opłata: grupa do 6 osób 350 zł/os; grupa powyżej 6 osób - 300 zł/os

Terapia dźwiękiem (Kurs II stopnia). KURS MASAŻU MISAMI WG STAROŻYTNEGO PRZEKAZU NEPALSKIEGO (kontynuacja)
Opłata: grupa do 5 osób 550 zł/os; grupa powyżej 5 osób - 480 zł/os
PROMOCJA! Rabat dla par - 50 zł/pary

Uczestnictwo w kursie uzupełniającym (II stopnia) jest możliwe dla każdej osoby, która ukończyła 3-miesięczny cykl nauki
w Akademii, bądź kurs I stopnia w danej dziedzinie (prowadzony przez wykładowcę Akademii).
Zgłoszenia na wykłady otwarte: bagua@op.pl (rezerwacja miejsca nastąpi po wpłaceniu zaliczki 50 zł na podany w mailu zwrotnym nr konta).


Konto do przelewów:

HARMONICA
ul. Przebindowskiego 9/7
31-752 Kraków
29 1940 1076 3091 1538 0000 0000
z dopiskiem: IDAO (+ nazwa wpłaty i nazwisko)
Dokumenty do pobrania

 
Formularz zgłoszeniowy - pobierz
Oświadczenie o stanie zdrowia i deklaracja - pobierz
Regulamin - pobierz

©Akademia Wiedzy Alternatywnej IDAO
Created by
HARMONICA

Tel. 504 188 733, 796 871 888, 885 697 332
e-mail:
kontakt@wiedza-idao.pl