Strona główna
 REKRUTACJA, OPŁATY

Kontakt

 
 
Kontakt w sprawie zapisów i szczegółowych informacji:
e-mail:
maloka.kontakt@gmail.com
tel. 796 871 888

Terminy kursów/warsztatów: ZOBACZ HARMONOGRAM 

Wybrane kursy prowadzone/organizowane przez firmę Izabela Paletko HARMONICA, mogą być finansowany w 100% ze środków budżetu państwa i środków unijnych, w tym także z ramienia Wojewódzkich Urzędów Pracy - jako SZKOLENIE DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY.

Firma organizująca Kursy: Izabela Paletko HARMONICA, posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, zatem będąc zarejestrowanym w dowolnym urzędzie w Polsce można skorzystać z wybranego kursu  całkowicie za darmo .
Numer wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych: 2.12/00164/2015
Wpis można sprawdzić w rejestrze instytucji szkoleniowych województwa małopolskiego -
TUTAJ
Link bezpośredni: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/wyszukiwarka/szczegolyRis?id=28516
 

Procedura ubiegania się o szkolenie z Urzędu Pracy i zorganizowania go przez firmę: Izabela Paletko HARMONICA

Wszystkie osoby zainteresowane naszymi kursami, posiadające status osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, mogą skorzystać bezpłatnie z kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Współpracujemy ze wszystkimi Urzędami Pracy w Polsce.

Firma: Izabela Paletko HARMONICA posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i oferuje szkolenia w pełni dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób osoba bezrobotna może ubiegać się o sfinansowanie kursu z Urzędu Pracy:

1. Osoba ubiegająca się musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Szkolenie przysługuje zwłaszcza w przypadku:
   - braku kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy lub w celu ich uzupełnienia,
   - utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
   - braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

2. Szkolenie ma mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności, zwiększających szanse osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy na zatrudnienie.

3. Osoba ubiegająca się ma obowiązek złożyć w Urzędzie Pracy wniosek i wymagane przez urzędników dokumenty. Warto znać cenę kursu, datę rozpoczęcia, pełną nazwę kursu i naszej instytucji. Urzędy Pracy organizują szkolenia dla osób bezrobotnych w formie zarówno grupowej jaki i indywidualnej.

4. W ciągu 30 dni Urząd Pracy powinien wydać decyzję (dlatego też warto odpowiednio wcześniej złożyć wniosek).
Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Urząd wyda skierowanie, będące podstawą przyjęcia na szkolenie. Ta część procedury zależna jest tylko i wyłącznie od Urzędu Pracy, który w sposób indywidualny podchodzi do każdego z petentów i złożonego przez niego wniosku. Firma: Izabela Paletko HARMONICA nie może brać udziału w negocjacjach między osobą ubiegającą się o szkolenie, a Urzędem Pracy.

5. Z wnioskiem należy zgłosić się do naszej firmy: Izabela Paletko HARMONICA.
Wstępnie kontaktować się można drogą e-mailową, lub telefoniczną w celu uzgodnienia szczegółów realizacji szkolenia/kursu.
tel. 796 871 888
e-mail: harmonica.centrum@wp.pl
e-mail: bagua@op.pl

Firma jest aktywna w takich tematach jak: zajęcia ruchowe (Tai Chi, Chi Kung, Kung Fu, relaksacja), warsztaty, kursy, wykłady itp. Strony internetowe:
www.taich-krakow1.pl
www.wiedza-idao.pl
www.harmonica.pl

6. Firma Izabela Paletko HARMONICA we współpracy z Urzędem Pracy organizuje szkolenie dla osoby zainteresowanej. Po przeprowadzeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty, które są poświadczeniem udziału w kursie.
Kursy dostępne w ramach dofinansowania z UP i terminy:

I stopień, "Shiatsu - PODSTAWY":
19-20 września; 17-18 października; 14-15 listopada; 12-13 grudnia 2015

II stopień, "Shiatsu - TERAPIA":
16-17 stycznia 2016

Zobacz więcej...